Fotosoutěž

Děkujeme všem účastníkům, výherci byli kontaktování a ocenění volnými vstupenkami na naše akce.

Výherní fotografie naleznete níže.

Fotosoutěž

Zasláním fotografie/í poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.

Pravidla soutěže

Organizátor a vyhlašovatel fotosoutěže (dále jen soutěž)
Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je Vinaříček o.s.

Obecná ustanovení
Účastníkem soutěže se stává každý autor fotografie, který zašle níže stanoveným způsobem fotografii/e na dané téma.
Fotografie budou zasílány e-mailem na adresu foto@vinaricek.cz, přičemž v textu e-mailu autor uvede své jméno, příjmení a popř. název (stručný popis) fotografie.
Veškeré zaslané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo použít je ke svým propagačním účelům bez dalšího souhlasu účastníka a bez nároků na honorář. Zasláním fotografie/í poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.

Téma soutěže
Tématem soutěže je zachycení vinařského spolku Vinaříček. Námět snímku musí mít alespoň obecný vztah k činnosti Vinaříčka. Fotografie můžou zachycovat např. vinařské akce pořádané Vinaříčkem, členy Vinaříčka a jejich vína, Moravskou Novou Ves a její blízké okolí, bez ohledu na roční období.

Doba trvání soutěže
Soutěž probíhá od 7.5. 2022 do 15.11.2022.

Technické parametry snímku

  • maximálně 3 fotografie
  • velikost alespoň 1 MB
  • formát souboru JPEG, PNG, TIFF
  • fotografie může být v jasných barvách nebo černobílá, bez vodoznaků

Vyhodnocení soutěže
Vyhodnocení soutěže provede komise složena z členů spolku Vinaříček do 31. prosince 2022. Nejlepší autoři budou kontaktováni a oceněni.

Podmínky soutěže
Soutěžící odesláním snímků zároveň prohlašuje, že fotografie pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejich užití v neomezeném rozsahu, fotografie jsou vlastním originálem a nejsou napodobeninou nebo fotomontáží. Soutěžící si je vědom případné právní zodpovědnosti, pokud by porušil pravidla uvedené v této podmínce.
Zaslané fotografie nesmí obsahovat prvky násilí nebo rasové nesnášenlivosti a nesmí porušovat práva třetích osob.
Autor fotografie zodpovídá za soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Účastí v soutěži a zasláním snímků vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

Výsady organizátora soutěže
Organizátor soutěže ke oprávněn pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zrušit, a to pouze v případě, že by nastaly závažné a mimořádné okolnosti zásadním způsobem bránící řádnému průběhu soutěže. Výběr vítězných fotografií je výhradně v rukou poroty. V případě změny pravidel soutěže nebo při jejím pozastavení či zrušení nemá žádný z účastníků nárok na úhradu nákladů nebo jakékoli odškodnění za účast v soutěži.